Kurser / Clinics

Många hästmänniskor hör av sig och vill gärna gå på kurs med sin häst "för hästen behöver lära sig ett eller annat" eller man behöver "lösa ett eller annat problem med hästen".

Det jag försöker lära ut på mina kurser är att få människan att bättre förstå hästens psyke och hästens språk och på det viset få igång en fruktbar kommunikation med hästen. När häst och människa väl förstår varandra så löser sig väldigt ofta övriga problem av sig själv.

Jag utbildar egentligen inte hästar utan hjälper människor att utbilda sig själva tillsammans med hästar. Det jag försöker lära ut kan ju hästen redan.

Om arbetet med hästen skall vara meningsfullt på sikt så är det intressanta naturligtvis vad var och en kan göra med sin egen häst inte vad jag kan göra med nån annans häst.

Det gäller att skaffa sig kunskap att kunna se saker och ting ur hästens perspektiv, att kommunicera så hästen förstår och ge hästen rätt motivation att göra det man ber om.

Det viktiga är inte vilken metod eller vilket hjälpmedel man använder utan att man tänker rätt och därför är grundkursen den absolut viktigaste delen av min kursverksamhet.

Ettan (grundkurs)

Denna kursdel är huvudsakligen teoretisk men brukar innehålla några demonstrationer med häst. Här är några av dom saker som behandlas:

Säkerhet vid hantering och träning. Hur är drömhästen ? Hästen som psykologisk varelse. Naturliga konflikter mellan häst och människa. Hur tänker hästen. Ledarskapets betydelse. Rädsla kontra respekt. Hästens behov. Att "läsa hästen". Tempo, planering, metoder. Betydelsen av konsekvens. Betydelsen av förtroende. Hur ger man hästen verkligt beröm. Attityd och kroppsspråk. Timing m.m.........

Detta är en endagskurs.

Påbyggnadskurser för den som gått grundkursen:

Tvňan: I hästens värld hänger allting ihop med allting. Detta innebär att många problem med lastning, ridning, körning och annat arbete kan lösas med markarbete.

Trean: Grunderna i rundpaddocksarbete, utsäckning m.m.

Fyran: Hur man använder sig av NH-ideérna i körsammanhang. Värdet av att ha en lugn körhäst.

 

Samtliga kurser kan hållas antingen hos oss eller arrangeras på annan lämplig plats.

Ingen av kurserna fordrar att alla har med egen häst men för påbyggnadskurserna bör några hästar finnas tillgängliga.

Varje kursdeltagare ansvarar själv för den häst som medtages och sin egen säkerhet. Och kan naturligtvis neka att delta i eventuell övning som verkar skrämmande för häst eller människa.

 

Kursavgifterna varierar beroende på omfattning, antal deltagare placering o.s.v.

Intresserad. Läs igenom hemsidorna och kolla dom olika kursmöjligheterna. Kontakta oss sedan för anmälan eller närmare information

 

Målsättning: Att bli så bra så att även hästen tycker du är bra.

Till Startsidan Till Startsida Häst Till Startsida Familj