Här finns vi:

Väg 168 från Kungälv västerut mot Marstrand, efter 9,4 km.höger
mot Restad. Sedan 1,7 km. Stort grått gammaldags
 hus på höger sida av vägen med stall bakom. Där bor vi. 

Percy & Inger Davidsson
Mellan-Restad 390
442 95 Hålta

Telefon 0303-227438
Inger Mobil 0761671635
Percy Mobil 0735091254

Email Percy percy@inpema.se
Email Inger privat inger@inpema.se
Email Malin privat malin@inpema.se

Till Startsidan Till Startsida Häst Till Startsida Familj