Logik.

En av dom främsta egenskaper som psykologiskt skiljer oss från hästen är människans förmåga till logiskt tänkande.

När vi människor tränar våra hästar så använder vi oss ändå ofta av för hästen fullständigt ologiska metoder.

En hästs hjärna är stor som ett plommon, en människas stor som en grape-frukt. Våra respektive tankeförmågor står i relation till storleken. Ändå fordrar vi att hästen skall begripa människan utan att samtidigt ställa kravet på oss själva att vi skall förstå hästen och hästens psykologiska möjligheter.

En hästs känsel är så utvecklad att han känner en fluga som sätter sig på bakkroppen och kan ofta t.o.m. skaka på just den delen av kroppen så han får flugan att flyga iväg. Trots att hästen är så känslig så använder vi skarpa bett, kedjor, inspänningstyglar, piskor m.m. för att kommunicera med hästen.

En häst har praktiskt taget inget ljudande språk men är däremot specialist på kroppsspråk. Ändå pratar vi och ibland gapar och skriker åt hästen och glömmer använda vår kropp för att kommunicera.

Vi vet att hästens förmåga till logisk sammanfogning av långa tankekedjor är ytterst begränsad, ja man kan nästan säga att hästen bara klarar att tänka ett steg i taget. Ändå utsätter vi hästen för långa tankekedjor på grund av att vi själva tänker så. Inte alls märkligt då att det inte fungerar.

Oerhört många människor har exempelvis svårigheter att lasta sin häst i en hästtransport. Detta är rimligtvis ett rent psykologiskt problem. Ändå är dom råd som man får exempelvis i facktidningar bara inriktade på praktiska ting hur man skall anbringa linor o.s.v. Samtidigt så visar hundratals tränare, som använder sig av psykologisk kunskap, känsla och timing, att det på mycket kort tid går att lära en häst att t.o.m. gå på och av själv utan att bli ledd.

Trots att hästen oftast vill vara oss till lags för det är det bekvämaste för honom, trots att han är enormt känslig för hjälper och eftergift, trots att han lär sig oerhört snabbt bara han får rätt signaler så använder många människor kraft och våld i sin träning. Det fungerar ju faktiskt ofta så varför bry sig ?

Tänk exempelvis på hur vi uppfostrar våra barn . Det går också att göra med våld. Men varför skall vi använda kraft när psykologi ger ett bättre, snabbare och varaktigare resultat. Tränare världen över visar varje dag att förhållandet är exakt detsamma med hästar som ju också är tänkande, kännande, levande varelser.

Varför fortsätter så många människor då att göra som man alltid har gjort, några svar är förmodligen .......

Slentrian

Vi gör som vi gör för att vi har sett andra människor som heller inte har reflekterat över varför dom gör som dom gör, göra så. Alltså gör vi som vi gör för att alla andra gör som alla andra gör.

Erfarenhet

Erfarenhet kan ju vara en fantastisk tillgång men om den inte kombineras med nyfikenhet och vilja till förändring så kan den vara det största hindret för framsteg. Ett ordspråk lyder:

Erfarenhet är kreativitetens värsta fiende.

Man fastnar alltså i det man kan och är inte öppen för något nytt.

Den som har ett öppet sinne vet att om man vill bli riktigt bra med hästar så räcker en livstid dåligt.

Till Startsidan Till Startsida Häst Till Startsida Familj