Träningsbilder från kurs med 3 års-hingsten Lurifax.

(Pictures from clinic. 3 year stallion "Lurifax")

Klicka på minibilden om du vill se närmare. (Click the tumbnail-pictures for enlargement)

Lurifax följer med slakt rep och på överenskommet avstånd.

(Lurifax folllowing with slack in the leadrope and established space.)

Lurifax "bunden" i marken med grimskaftet.

(Lurifax "ground-tied" with the leadrope.)

Ställa näsan på marken, en bra övning för att visa timing och eftergift.

(Nose on the ground, an exercise showing how to use timing and release)

Att klappa hästen med pisk eller grimskaft var som helst på kroppen.

(Caressing the horse with the leadrope or the whip.)

Utsäckning av Lurifax .

(Sacking-out Lurifax.)

Lurifax i frihet går på presenning.

(A walk on tarpaulin at liberty.)

En häst som helt avslappnad accepterar att man skakar presenningen.

(Completely relaxed horse when shaking the tarpaulin.)

Att slå in en fullständig förtroendefull häst .

(Wrapping up a completely trustful horse in a package.)

Test med närgångna applåder och häst i frihet.

(Lurifax in test with close-up applause.)

Detta tycker jag börjar bli tråkigt så jag tror jag gäspar lite.

(This is boring so I think I yawn a little.)
Till Startsidan Till Startsida Häst Till Startsida Familj Till startsida Avel